Hexelerweg 43 - 7441 PB Nijverdal - 06-29115713 - info@nijlandinspecties.nl
NEN 1010 NEN 3140 (Scope 8) NTA 8220 (Scope 10) Thermografie Vacature
 
NEN 3140 Inspecties (Scope 8)

Het doel van een NEN 3140 (Scope 8/NEN-EN 50110-1) inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken.

De inspectie bestaat uit een:
- visuele controle
- inspectie door meting en beproeving

De visuele controle omvat het onderzoek van de elektrische installatie om vast te stellen of deze:
- op de juiste wijze is aangelegd.
- in goede toestand verkeert.

Inspectie door metingen en beproevingen wordt uitgevoerd om de doeltreffendheid van de elektrische installatie vast te stellen.

Al onze inspecteurs zijn Scope 8-gediplomeerd.