Hexelerweg 43 - 7441 PB Nijverdal - 06-29115713 - info@nijlandinspecties.nl
NEN 1010 NEN 3140 (Scope 8) NTA 8220 (Scope 10) Thermografie Vacature
 
NTA 8220 Inspecties (Scope 10)

Het doel van een NTA 8220 (Scope 10) inspectie is de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Een brand met een elektrische oorzaak beperkt zich niet alleen tot een elektrische installatie, een elektrisch apparaat of elektrische uitrusting van een machine.

Als een verzekeraar het toepassen van NTA 8220 heeft voorgeschreven, kan het claimen van eventuele schade bij die verzekeraar onmogelijk zijn als de NTA 8220 niet is toegepast.

De beoordelingsmethode bestaat uit visuele waarnemingen, metingen en beproevingen.

Al onze inspecteurs zijn Scope 10-gediplomeerd.