Hexelerweg 43 - 7441 PB Nijverdal - 06-29115713 - info@nijlandinspecties.nl
NEN 1010 Scope 8 (NEN 3140) Scope 10 (NTA 8220) Thermografie Zonnepanelen
 
Scope 10 Inspecties (NTA 8220)

Het doel van een scope 10 inspectie is de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Een brand met een elektrische oorzaak beperkt zich niet alleen tot een elektrische installatie, een elektrisch apparaat of elektrische uitrusting van een machine.

Als een verzekeraar het toepassen van NTA 8220 heeft voorgeschreven, kan het claimen van eventuele schade bij die verzekeraar onmogelijk zijn als de NTA 8220 niet is toegepast.

De beoordelingsmethode bestaat uit visuele waarnemingen, metingen en beproevingen.

Al onze inspecteurs zijn Scope 10-gecertificeerd.

Vrijblijvende offerte aanvragen