Hexelerweg 43 - 7441 PB Nijverdal - 06-29115713 - info@nijlandinspecties.nl
NEN 3140 NEN 1010 Agro Atex Thermografie Zonnepanelen Tekeningen
 
NEN 3140 Inspecties

• Elektrische installaties
• Elektrische arbeidsmiddelen (toestellen)

Het doel van een NEN 3140 (NEN-EN 50110-1) inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken

De inspectie bestaat uit een:
- visuele controle
- inspectie door meting en beproeving

De visuele controle omvat het onderzoek van de elektrische installatie/ arbeidsmiddel om vast te stellen of deze:
- op de juiste wijze is aangelegd.
- in goede toestand verkeert.

Inspectie door metingen en beproevingen wordt uitgevoerd om de doeltreffendheid van de elektrische installatie/arbeidsmiddel vast te stellen.
Vrijblijvende offerte aanvragen